Friday, February 10, 2006

Update on Tingog Katawhan!

May bago na po tayong description sa taas. Nagustuhan ko yong quote kaya pinalitan ko yung boring na description natin. Tingnan nyo sa taas.

No comments: