Sunday, April 17, 2011

Manggagawa, Mayo Uno na naman!

Pakinggan ang pinakabagong broadcast ng Buhay Manggagawa.

Manggagawa at mamamayan! Sa Mayo Uno, magkita-kita tayo alas diyes ng umaga sa mga tipunang ito: Trabaho Market, Paco Market, Plaza Moriones, at Blumentritt. Magmamartsa tayo patungong Liwasang Bonifacio...


Download this episode (3 min)