Sunday, April 16, 2006

BATASAN 6 BLOG

gusto nyo bang malaman kung ano na ang nangyayari sa mga mahal nating mga Kinatawan na ngayo'y nakakulong sa Batasan? i-click dito para bisitahin ang kanilang blog at basahin ang balita tungkol sa kanila at sa mga bagay na pinagkakaabalahan nila.

No comments: