Tuesday, October 12, 2004

SUKAD NA SUKAD WALA NAMANHID ANG KATAWHAN SA KALISUD

Matag semana ako gauli sa akong yutang natawhan, mga usa ka oras nga biyahe gikan sa syudad. Niadtong Biernes sa gabii sa mao gihapong gawi, mipadulong ako sa terminal sa jeep nga magabiyahian padulong sa amoa. Sa paghiabot ko sa terminal nakita ko mga batan-on, hingkod, ug usa ka inahan nga adunay gagmay nga mga anak, ang usa nagakipit sa iyang mga tudlo, samtang ang usa anaa sa iyang mga bukton kay gamay pa, silang tanan nagahuwat sa last trip. Samtang susama sa ila naghulat sa last trip jep, mibati nagkalaay ug sa ingon ang ubang mga batan-onan aron malingaw isig kubi sa ilang mga cellfon. Ako sa akong kabahin nanigarilyo... sa inatong mga orasa tingpanihapon na. Human ako mibuga sa aso sa akong sigarilyo, gitan-aw ako sa bata samtang siya nagakaon og pan... makita ko sa panagway sa bata ang kagutom lakip ang katulgonon. Sa pag-abot sa last trip jep, tanan kami nag-inilogay og pwesto sulod sa miabot nga jep... naulahi katong inahan nga adunay duha ka mga bata... wala siyay laing kapaingnan kung dili ang extension sa jep... Nangutana ang conductor sa iya nga sa atop nalang ikarga ang mga bukag nga dala sa maong inahan lakip ang dugang singil sa iyang pliti... wala siyay nahimo human sa pag-eksplikar kalabot sa dugang sa iyang pliti nga paninglon sa conductor basta lamang makasakay kay wala nay lain jep pa... Pirmi ko kini makita nga inahan nga magbiyahi gikan sa syudad padulong sa usa ka dapit nga dili pa moabot sa amoa... pagdeliver og utan ang iyang panginabuhian ug sa akong tan-aw, sa matag anha niya sa syudad kanunay niya kuyog ang iyang duha ka mga gagmay nga mga anak. Susama sa ubang katawhang mga kabus siya usab naapektohan og daku sa siging pagsaka sa presyo sa lana nga nagaepekto ngadto sa pagtaas sa plitihan. . . Sa paglarga sa jep, aduna siyay gamay nga kalisadanan kay nakaplastar raman siya sa extension sa jeep aduna pay duha ka mga gagmay nga anak, usa ka kalisdanan nga siguro kanunay niyang masagubang sa matag biyahian niya sa syudad ug susama sa lapad nga katawhan nag-antos sa kalisud... pero sukad na sukad ang katawhan wala namanhid ug midawat na lamang niini nga kahimtang isip pagbout sa kahitas-an...

1 comment:

apprentice01 said...

In each social reality that I've seen, I kinda losing my religion (song by R.E.M.) while asking myself:"That was just a dream?"